Author - Hoa Pham

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Có người hỏi tôi rằng đi nhiều làm gì, đi như vậy thì có được gì đâu, tốn thời gian, tốn tiền, rồi bảo là tôi chưa đủ lớn, mới 17 tuổi thôi mà...