Author - Hoa Pham

“Biển rộng trời cao con vẫy vùng”

-Trích lời bài hát “Nhật ký của mẹ”, ca sĩ Hiền Thục- Ai cũng có ước mơ được sải cánh bay xa, được “biển rộng trời cao con vẫy vùng”, và mình...

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Có người hỏi tôi rằng đi nhiều làm gì, đi như vậy thì có được gì đâu, tốn thời gian, tốn tiền, rồi bảo là tôi chưa đủ lớn, mới 17 tuổi thôi mà...