Cuộc sống ở Nhật

Những kinh nghiệm, những ghi nhận từ cuộc sống ở Nhật

Cuối tuần ở Nhật

1. Cuối tuần thì làm gì nhỉ? Gakutomo giới thiệu đến các bạn 1 trang web rất hay tên NHK カルチャー. Vào trang này rồi các bạn chọn địa điểm mình sinh...

Học bổng thạc sỹ tại tỉnh Aichi

Gakutomo xin chia sẻ thông tin về Học bổng Thạc sĩ tại Aichi-ken từ bạn Nguyễn Anh như sau: Học bổng Aichi Monodukuri 2017 là học bổng Thạc sỹ do tỉnh Aichi...