Lễ hội – Phong tục

5/5 – Ngày của các bé trai ở Nhật

Tháng 5 rồi. Ở Nhật có một cái hay là hầu như tháng nào cũng có một lễ hội gì đó để ăn mừng. Xem lại từ đầu năm tới giờ nhé. Tháng 1 thì có ngày...

Lịch Nhật – Ngày tốt ngày xấu

Một trong những ảnh hưởng còn sót lại của việc sử dụng lịch của người Trung Quốc (lunar calendar) trong nhiều thế kỷ trước khi lịch phương Tây du nhập...