Lễ hội – Phong tục

Lịch Nhật – Ngày tốt ngày xấu

Một trong những ảnh hưởng còn sót lại của việc sử dụng lịch của người Trung Quốc (lunar calendar) trong nhiều thế kỷ trước khi lịch phương Tây du nhập...