Hành trang du lịch Nhật

Chia sẻ những kinh nghiệm du lịch bụi Nhật Bản.

Bỏ quên đồ trên tàu ở Nhật?

Ngày trước bọn mình lang thang đi học xứ người, kinh nghiệm không có lại được thêm cái lơ đễnh, nên không ít lần mất đồ vì quên trên tàu điện ngầm...

Mua hàng miễn thuế ở Nhật

Du lịch Nhật Bản đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Nhật năm 2014 vừa qua đạt hơn 13,4 triệu lượt, tăng hơn...