Hành trang du lịch Nhật

Chia sẻ những kinh nghiệm du lịch bụi Nhật Bản.

Thẻ đi tàu Suica ở Nhật

Thẻ Suica là một loại thẻ đi tàu do Đường sắt Nhật Bản (JR) phát hành từ năm 2001, hầu như có thể được sử dụng trong phạm vi toàn nước Nhật. Với...