Học bổng khác

Tổng hợp 8 học bổng du học Nhật

Chào mọi người! Dưới đây là bảng tóm tắt một vài học bổng khá phổ biến đối với các bạn tìm hiểu thông tin du học Nhật (qua google, qua...

Học bổng Honjo cho sinh viên quốc tế 2016

Học bổng Honjo dành cho sinh viên quốc tế (gọi tắt là Học bổng Honjo) mở đơn cho tất cả các sinh viên quốc tế sẽ theo học bậc cao học tại các...

Hakuho Foundation Japanese Research Fellowships

Với mục đích tăng cường nghiên cứu và hiểu biết về Nhật Bản từ bạn bè quốc tế, Hakuho Foundation Japanese Research Fellowships hàng năm đều tạo...

Japan-IMF Scholarships for Asians

Thông tin giới thiệu:  Japan-IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) được bắt đầu vào năm 1993 dưới sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và quản lý...

Học bổng ITO Foundation

Hàng năm, quỹ học bổng ITO trao tặng 10 suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế (có dự định) theo học khóa học thạc sĩ tại Nhật Bản (ITO...

Học bổng Fujitsu

Quỹ học bổng Fujitsu được thành lập từ 1985, trao tặng học bổng toàn phần cho các học viên được nhận vào chương trình học ngắn hạn (3 tháng rưỡi) có...