Học bổng khác

Học bổng Kyushu University Friendship

Học bổng Kyushu University Friendship (KUFS) mong muốn tạo cơ hội học tập tại Nhật cho các sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học...

Tổng hợp 8 học bổng du học Nhật

Chào mọi người! Dưới đây là bảng tóm tắt một vài học bổng khá phổ biến đối với các bạn tìm hiểu thông tin du học Nhật (qua google, qua...

Học bổng Honjo cho sinh viên quốc tế 2016

Học bổng Honjo dành cho sinh viên quốc tế (gọi tắt là Học bổng Honjo) mở đơn cho tất cả các sinh viên quốc tế sẽ theo học bậc cao học tại các...

Hakuho Foundation Japanese Research Fellowships

Với mục đích tăng cường nghiên cứu và hiểu biết về Nhật Bản từ bạn bè quốc tế, Hakuho Foundation Japanese Research Fellowships hàng năm đều tạo...

Japan-IMF Scholarships for Asians

Thông tin giới thiệu:  Japan-IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) được bắt đầu vào năm 1993 dưới sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và quản lý...