Học bổng MEXT

Trang tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến học bổng du học Nhật cho sinh viên quốc tế do Chính phủ Nhật Bản, cụ thể là Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (gọi tắt là MEXT) cấp – học bổng MEXT, hay còn gọi là học bổng Monbukagakusho.

Học bổng MEXT 2017 – Bậc Đại học

Mùa học bổng MEXT 2017 đã khởi động! Thông báo dành cho bậc Đại học vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và chuẩn bị làm hồ sơ để...

Học bổng MEXT 2016 (Bậc Sau Đại học)

Thông báo về học bổng dành cho bậc Sau Đại học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (học bổng MEXT) vừa được chính thức...