Học bổng MEXT

Trang tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến học bổng du học Nhật cho sinh viên quốc tế do Chính phủ Nhật Bản, cụ thể là Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (gọi tắt là MEXT) cấp – học bổng MEXT, hay còn gọi là học bổng Monbukagakusho.