Đại học

Thông tin chi tiết về học bổng MEXT, loại dành cho sinh viên bậc Đại học (Undergraduate students).

Học bổng MEXT 2016 (Bậc Đại học)

Chờ đợi mãi cuối cùng học bổng MEXT 2016 cũng đã khởi động. Thông báo dành cho bậc Đại học vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và...

Học bổng MEXT 2014 (Bậc Đại học)

Thông báo học bổng MEXT 2014 vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và chuẩn bị làm hồ sơ để nộp cho kịp nhé. Hướng dẫn làm hồ sơ...