Câu hỏi thường gặp

Các thông tin về học bổng MEXT nói chung và các câu hỏi thường gặp liên quan đến học bổng này.

Mẫu thư giới thiệu – Tham khảo

Dưới đây là thư giới thiệu cho một bạn xin vào chương trình Sau Đại học. Trường hợp của bạn này là đang đi thực tập ở một công ty và thư giới thiệu...