Câu hỏi thường gặp

Các thông tin về học bổng MEXT nói chung và các câu hỏi thường gặp liên quan đến học bổng này.