Cuộc sống ở Nhật

Danh sách các học bổng của Nhật

File dưới đây tổng hợp một số học bổng của Nhật, bao gồm cho cả các bạn nộp hồ sơ từ VN hay từ Nhật. File được gửi cho Gakutomo bởi độc giả H.K.O. Gakutomo xin cảm hơn sự ủng hộ của bạn và rất mong sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong tương lai.

scholarship

Gakutomo

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!