Câu hỏi thường gặp Cuộc sống ở Nhật Giáo dục

Học Kinh tế, Quản trị bằng tiếng Anh tại Nhật

So với chương trình MBA bằng tiếng Anh, các chương trình học liên quan đến các ngành Kinh tế, Quản trị nói chung tại các trường đại học ở Nhật nhiều và đa dạng hơn.

Dưới đây là danh sách các chương trình học về Kinh tế, Quản trị bằng tiếng Anh do các trường đại học ở Nhật tổ chức.

Tên trường Loại trường Bằng cấp /Năm học Khóa học Tỉnh
Yokohama National University National Master/2y Infrastracture Management (World Bank Scholarship Course) Kanagawa
Yokohama National University National Master/2y Transition Economy Course (Japan – IMF Scholarship Program) Kanagawa
Ritsumeikan University Public Master/2y Economic Development Kyoto
Niigata University National Master/2y Cooperativeness in Legal, Economics, and Social Affairs Niigata
International University of Japan Public Master/1y E-Business Management Program Niigata
Ritsumeikan Asia Pacific University Public Bachelor/3-4y International Management Oita
Ritsumeikan Asia Pacific University Public Master/1.5-2y Management Oita
Tokyo International University Public Master/1.5-2y Economics Saitama
Tokyo International University Public Doctor/3y Economics Saitama
University of Tsukuba National Master/2y Economics (Program in Economic & Public Policy Management) Tokyo
The University of Tokyo National Master/2y Studies of Contemporary Economy Tokyo

Chúc các bạn chọn được chương trình học phù hợp với nguyện vọng của mình!

Gakutomo