Cuộc sống ở Nhật Lễ hội - Phong tục

Lịch Nhật – Ngày tốt ngày xấu

Một trong những ảnh hưởng còn sót lại của việc sử dụng lịch của người Trung Quốc (lunar calendar) trong nhiều thế kỷ trước khi lịch phương Tây du nhập vào Nhật năm 1873 là việc chia lịch tuần thành 6 ngày, gọi là Rokuyo 六曜. 6 ngày này, theo thứ tự, là Sensho, Tomobiki, Senbu, Butsumetsu, Taian và Shakko, và được cho là gắn liền với vận rủi và vận may.

Kanji Ngày Vận may rủi
先勝 Sensho / Sakigachi / Senkachi May vào buổi sáng, rủi vào buổi chiều
友引 Tomobiki May cả ngày, ngoại trừ buổi trưa
先負 Senbu / Sakimake / Senmake Rủi vào buổi sáng, may vào buổi chiều
仏滅 Butsumetsu Rủi cả ngày (vì đây là ngày Phật qua đời)
大安 Taian Ngày tốt cho các lễ tiệc
赤口 Shakko / Shakku / Jakko Rủi cả ngày, ngoại trừ buổi trưa

Ngày đầu tiên của một năm bắt đầu từ ngày Sensho, và các ngày tiếp theo được tính theo thứ tự như trên. Đặc biệt, ngày đầu tiên của mỗi tháng cũng thay đổi theo thứ tự như vậy. Nghĩa là ngày 1/1 là ngày Sensho, ngày 1/2 là ngày Tomobiki, ngày 1/3 là ngày Senbu…

Ngoài ra, người Nhật cũng kỵ ngày 4/4 vì phát âm của số 4 trong tiếng Nhật cùng nghĩa với “chết”. Ngược lại, ngày 7/7 và ngày 8/8 được người Nhật xem là ngày tốt.

Gakutomo

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!