Cuộc sống ở Nhật

11 chương trình học ĐH bằng tiếng Anh tại Nhật

Trong bài viết này, Gakutomo tổng hợp danh sách các trường ĐH tại Nhật có khoá đào tạo bậc ĐH bằng tiếng Anh (ngoài các truờng ĐH Hokkaido, Tohoku, Tokyo, Meiji, Keio, Tsukuba, Naoya, Osaka, Kyoto, Kyushu, Ritsumeikan, Doshisha, Yokohama & Sophia đã được liệt kê trên website của Global 30 Project) để gửi tới mọi người nhé:

1. Musahino University có ngành Global Studies:

2. Hosei Unviersity có các ngành Global and Interdisciplinary Studies, Business Administration và Humanity and Environment

3. Temple University, Japan Campus có các ngành International Business Studies, International Affairs, Asian Studies, Communications, Economics, Art, Phychological Studies, Political Science, Japanese Language and General Studies (trường nhận học sinh cho các kì mùa thu, mùa xuân và mùa hè)
Temple University là 1 trường ĐH Mỹ nha các bạn. Gakutomo nghĩ là syllabus kiểu Mỹ nhưng được học tập trong môi trường văn hoá vừa truyền thống vừa hiện đại của Nhật và chi phí cũng rẻ hơn thì thật là lý tưởng đúng không? ^^

4. Meiji Gakuin University có ngành International Studies

5. Tama University có các ngành Hospitality Management, International Development, Global Business

6. Tokyo International University có các ngành Business Economics, International Relations

7. International Christian University có các ngành Urban Cultural Creation, Urban Social Management, Urban Creative Technologies

8. Hiroshima Jogakuin University có ngành Liberal Arts

9. Yamanashi Gakuin University có ngành Liberal Arts

10. Ritsumeikan Asia Pacific University có các ngành Asia Pacific Studies và International Management

11. International Pacific University có các ngành Global Management và Public Leaders/ Japanese Teacher Training Course

 

Gakutomo nghĩ danh sách này là tương đối “hết” những trường có đào tạo bậc ĐH bằng tiếng Anh ở Nhật rồi. Như các bạn có thể thấy là danh sách này nghiêng về các ngành Social Sciences, nên nếu muốn học khoa học kĩ thuật thì các bạn hãy xem thêm các trường trong danh sách Global 30 nhé.

Chúc các bạn thành công ^^.

Gakutomo

2 Comments