Dưới đây là bảng tổng hợp các trường trong chương trình Global 30 còn hạn nộp hồ sơ cho kì học tháng 09/2013 này nhé, các bạn nào có ý định nộp thì nộp sớm nhé!

Tên trường Ngành học Hạn nộp hồ sơ Link thông tin chi
Tohoku University Advanced Molecular Chemistry Course; International Mechanical and Aerospace Engineering Course; Applied Marine Biology Course 01/02/2013 – 31/05/2013 http://www.fgl.tohoku.ac.jp/?section=undergraduate-programs&page=entrance-procedure
Nagoya University Automotive Engineering Program; Fundamental and Applied Physics Program; Chemistry Program; Biological Science Program 2013/04/22-2013/06/03(số ngành còn thích hợp sẽ được thông báo vào ngày 22 tháng 4 cho vòng hồ sơ này) http://www.nagoya-u.ac.jp/en/admission/g30/prog-info/
Sophia University Department of Liberal Arts; Green Engineering; Green Science 2013/04/24-2013/05/24 http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/undergraduate_p/english_ug
Meiji University School of Global Japanese Studies 2013/04/15-2013/05/15 http://www.meiji.ac.jp/nippon/english/englishtrack/admissions.html
Doshisha University The Liberal Arts Program 2013/05/10 http://cjlc.doshisha.ac.jp/ryugaku/english/studyinkyoto/front_01/01.html

Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Minh