Cơ hội tới Nhật Giáo dục Học bổng của JASSO Học bổng du học Nhật Học bổng khác

Chương trình học hè tại Đại học Tohoku 2017

Tohoku University Engineering Summer Program 2017 là chương trình học hè kéo dài 2 tuần cho sinh viên cao học tại các trường partner của Đại học Tohoku, gọi tắt là TESP. TESP 2017 gồm 3 khoá học như sau: Robotics Course, Electrical and Electronic Engineering Course và Structural Materials Engineering Course. Theo Gakutomo tìm hiểu thì danh sách các trường partner của ĐH Tohoku gồm có: ĐH BK HN, ĐH BK HCM, ĐH Thủy Lợi, ĐH QG HN, ĐH KHTN HCM và Institute of Materials Science, Vietnamese Academy of Science and Technology. 

Các bạn có thể nộp học bổng Jasso để tham gia chương trình. 

Hạn nộp hồ sơ cho TESP 2017 là ngày 28/04. 

Thông tin chi tiết về chương trình này các bạn có thể xem tại đây

Homie