Bậc Sau Đại học Học bổng du học Nhật Học bổng MEXT

Chương trình MEXT Scholarship International Priority Graduate Programs (MEXT PGP)

MEXT PGP là học bổng MEXT được trao cho sinh viên trong các chương trình trong PGP scheme. PGP của MEXT bao gồm một list nhiều chương trình sau ĐH (có chương trình Thạc sĩ, có Tiến sĩ, và có cả Thạc sĩ + Tiến sĩ 5 năm kết hợp) của nhiều trường được MEXT chọn lựa để được ưu tiên hỗ trợ phát triển, thu hút, trao học bổng cho sinh viên quốc tế trong những chương trình này.

Các chương trình được lựa chọn vào PGP được liệt kê tại đây (có 81 chương trình được liệt kê trên web), nhưng Gakutomo thấy có vẻ trang này chưa được update. Gakutomo ví dụ vài chương trình PGP mà không được đề cập trong list trên nhé như:
1) PGPe/Graduate School of Infectious Diseases, trường Hokkaido
2) PGP đào tạo bởi The Graduate University for Advanced Studies School of Life Science
3) PGP trong chương trình “Training Program for Developing Future Leaders in a Global Manufacturing World” & “Kyoto-based Global Business Leadership Training Program for the Economic Development of ASEAN, Russia, CIS, and Japan” ở trường ĐH Doshisha
Và còn rất rất nhiều nữa. Các bạn chủ động search tên trường/tên ngành cùng cụm PGP sẽ ra.

Vậy MEXT PGP giống và khác gì so với MEXT general admission bình thường?
– Giống: giá trị giống nhau, cách thức nộp hồ sơ qua trường giống nhau.
– Khác: Chỉ một số chương trình được chọn lựa vào PGP scheme, tức chỉ những sinh viên đăng kí vào các chương trình PGP này mới có thể đăng kí MEXT PGP. MEXT PGP ghi rõ là priority rồi, nên quota sẽ nhiều hơn, MEXT ưu tiên hỗ trợ tài chính cho các bạn trong PGP hơn vì muốn thu hút sinh viên quốc tế và đẩy mạnh phát triển các chương trình PGP này. Mỗi chương trình trong PGP sẽ có quota số lượng sinh viên được trao học bổng khác nhau, các bạn chủ động xem trên website chương trình nhé.

Các bạn nộp MEXT PGP hay MEXT general admission cũng đều nộp qua trường vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12, tuỳ theo chương trình, tuỳ khoa, tuỳ trường. Sau đó mọi sự đã có trường duyệt và MEXT duyệt, rồi đưa ra kết luận bạn có được học bổng hay không. MEXT general admission thường có kết quả vào tháng 4, trong khi đó MEXT PGP phải đợi khoảng tháng 6.

Trên đây là những thông tin cơ bản về MEXT GPG, các bạn chủ động tìm hiểu chương trình mình muốn nộp nhé. Nếu có thắc mắc gì thì comment, để Gakutomo viết cụ thể hơn nhé.