Học bổng du học Nhật Học bổng khác

Global Leadership for Innovation and Knowledge Program

Global Leadership for Innovation and Knowledge Program là khóa học ngắn hạn kéo dài gần 4 tháng, trong đó tổng cộng 7 tuần tại Nhật, 6 tuần tại Mỹ, 1 tuần tại Singapore và 1 tuần tại Thái Lan do Fujitsu-JAIMS tổ chức. Với lịch học dày để rút ngắn thời gian, chương trình rất thích hợp với các bạn muốn trải nghiệm môi trường học chuyên nghiệp mà không có quá nhiều thời gian học 1 hay 2 năm Thạc sĩ. Đợt nộp hồ sơ cho kì học 2018 spring course intake đã bắt đầu, kéo dài đến ngày 07/09/2017.

Thông tin chi tiết các bạn xem tại http://www.fujitsu.com/…/activ…/community/scholarship/about/ nhé!