Học bổng của Doanh nghiệp Học bổng du học Nhật Học bổng khác

Học bổng Konosuke Matsushita 2015

Học bổng Konosuke Matsushita là một trong nhiều hoạt động của Konosuke Matsushita Memorial Foundation. Học bổng Konosuke Matsushita dành cho sinh viên quốc tế là một học bổng được cấp hàng năm cho sinh viên đến từ các nước trong khối Asian, Châu Phi và Châu Mỹ La Tin. Học bổng này dành cho bậc Sau ĐH, dành cho những bạn chuẩn bị vào Cao học ở Nhật apply từ nước ngoài, và cho cả các bạn hiện đang học ĐH hoặc đang là Research Student chuẩn bị vào Cao học. Học bổng này phải xin qua trường ĐH ở Nhật. Hiện tại (2015), học bổng này được cấp cho học sinh của 8 trường ĐH sau: Tohoku University, University of Tsukuba, IUJ, University of Tokyo, Doshisha University, Osaka University, Nara Institute of Science and Technology, Kyushu University.

Dưới đây là thông tin về học bổng Konosuke Matsushita trị giá 120,000 yên/tháng cho các bạn học Thạc sĩ, nhập học tháng 10/2015.

Eligibility Requirements:
– Those from Asian, African, and Latin American countries.
– Those who begin master’s program in Japanese universities in fall; Including students who has already started studying in Japan as a bachelor or a research student.

Scholarship Amount:
– Living expense: 120,000 yen per month
– Admission fee: up to 300,000 yen
– Tuition: up to 600,000 yen per year
– Travel expense: Economy class roundtrip airfare between Japan and your country. (It will be paid only to those who will newly arrive in Japan.)

Scholarship Period:
From October 2015 until completion of Master’s program in 2017 (maximum 2 years)

Application Deadline:
Please contact the department office for the deadline. The deadline should be a few days earlier to Monday, August 24, 2015.

Selection method:
University recommends candidates. (University recommends 3 candidates considering diversity of candidates’ background.)
Application deadline: Early Aug, 2015 (Feasible to change over consultation according to the schedule of entrance exam and result announcement.)
Candidates are screened by required documents submitted. (Interview is to be given if necessary)
Required documents to be submitted:
1. Application form
2. Transcript
3. Research plan
4. Essay (one A4 page): Title: “What kind of contribution you’d like to make to the society in a future?”

Result announcement:
2 weeks after recommendation from university.

Đây là học bổng được cấp hàng năm. Các bạn hiện đang học ĐH và dự định học lên Cao học ở Nhật chủ động theo dõi và apply qua trường của mình nhé.

Homie