Thông tin về học bổng MEXT năm học 2012 dành cho đối tượng là nghiên cứu sinh bậc sau đại học (Research Students) đã được đăng tải trên website chính thức của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Các bạn có thể xem thông báo chi tiết bằng tiếng Anh tại đây.

Bạn nên theo dõi website của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam trong những ngày sắp tới để biết hướng dẫn cụ thể về thời gian và hồ sơ xin học bổng cho năm học sắp tới nhé.

Trong thời gian này, Bạn có thể tham khảo thêm về hướng dẫn hồ sơ xin học bổng MEXT của năm 2011đáp án và đề thi dành cho các ứng viên xin học bổng MEXT của những năm trước.

Chúc Bạn thành công!

Gakutomo