Học bổng du học Nhật Học bổng khác

Học bổng Rotary Yoneyama 2018

Học bổng Rotary Yoneyama 2018 dành cho các bạn thí sinh đang ở ngoài Nhật đã mở đơn rồi các bạn ơi!
– Giá trị học bổng cao.
– Yêu cầu năng lực Nhật ngữ tuỳ theo khu vực. Ví dụ như nếu bạn muốn học ở trường trên Hokkaido và nộp Rotary thì không cần tiếng Nhật, nhưng nếu bạn muốn theo học ở trường khu vực Fukushima hay Niigata thì cần N1.
– Quá trình nộp học bổng như sau: nộp đơn cho quỹ => nộp để xin admission từ truờng => Quỹ học bổng xét duyệt theo khu vực.
– Hạn nộp hồ sơ cho Quỹ học bổng là 16/10/2017. Nếu bạn muốn nhập học tháng 04/2018 thì cần nộp acceptance letter từ trường cho Quỹ vào tháng 01/2018. Nếu bạn muốn nhập học tháng 10/2018 thì cần nộp acceptance letter vào tháng 06/2018.

Thông tin cụ thể các bạn xem ở website nhé.

Scholarship for Applicants Residing Abroad