Học bổng du học Nhật Học bổng khác Học bổng MEXT

SO SÁNH 4 HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT: ADB, JDS, JICA và MEXT

Ngoài học bổng MEXT, bạn có biết học bổng nào được chi trả bằng ngân sách của chính phủ Nhật nữa không? Nếu có, có bao giờ bạn bị “rối loạn” không phân biệt được các loại học bổng này với nhau không? Bạn có biết mình đủ điều kiện để nộp và nên nộp học bổng nào, ngành học của bạn phù hợp với tiêu chí của học bổng nào? Nếu không làm trong cơ quan nhà nước thì bạn có nộp được học bổng chính phủ nào không?… Để giải đáp những thắc mắc trên của các bạn, Gakutomo đã làm bảng so sánh 4 loại học bổng dưới ngân sách chính phủ Nhật: ADB, JDS, JICA, và MEXT.

So sánh ADB, JDS, JICA và MEXT

Thông tin cụ thể về học bổng ADB, Gakutomo có bài viết tại đây. Học bổng JDS và JICA đều có thông tin cụ thể trên website riêng của họ, có cả bài chia sẻ của các anh chị đi trước, nên Gakutomo không viết kĩ. Các bài hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm nộp hồ sơ học bổng MEXT, các bạn có thể tìm đọc phần Học bổng chính phủ trên website www.gakutomo.com, đặc biệt có bài về MEXT Priority Graduate Program.

Mong bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về 4 loại học bổng, và có thể tự định hướng mình nên nộp học bổng nào.

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!