Câu hỏi thường gặp Chia sẻ kinh nghiệm Cuộc sống ở Nhật Giáo dục Học bổng du học Nhật

Tìm thông tin về học bổng du học Nhật ở đâu?

Bạn có thể dễ dàng tìm được tất cả các thông tin liên quan đến học bổng và việc du học ở Nhật ở website chính thức của JASSO.

Trang web này có cả tiếng Việt nhưng chỉ hạn chế ở một số thông tin thôi. Thông tin chi tiết, đầy đủ thì cần phải xem ở trang tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Bạn nhé.

Nếu có gì không hiểu, Bạn luôn có thể đặt câu hỏi với Gakutomo tại đây nhé!

Gakutomo