Học bổng MEXT - Monbukagakusho

Học bổng MEXT 2016 (Bậc Sau Đại học)

Thông báo về học bổng dành cho bậc Sau Đại học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (học bổng MEXT) vừa được chính thức...

Học bổng MEXT 2016 (Bậc Đại học)

Chờ đợi mãi cuối cùng học bổng MEXT 2016 cũng đã khởi động. Thông báo dành cho bậc Đại học vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và...

Mẫu thư giới thiệu – Tham khảo

Dưới đây là thư giới thiệu cho một bạn xin vào chương trình Sau Đại học. Trường hợp của bạn này là đang đi thực tập ở một công ty và thư giới thiệu...

Học bổng MEXT 2015 (Bậc Đại học)

Thông báo học bổng MEXT 2015 dành cho bậc Đại học vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và chuẩn bị làm hồ sơ để nộp cho kịp...

Học bổng MEXT 2014 (Bậc Đại học)

Thông báo học bổng MEXT 2014 vừa được đăng trên website của MEXT. Các bạn tham khảo và chuẩn bị làm hồ sơ để nộp cho kịp nhé. Hướng dẫn làm hồ sơ...

Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng MEXT

Tình hình là Gakutomo vừa liên hệ được với 2 bạn vừa nhận được học bổng MEXT 2013 (bậc ĐH, sắp sang Tokyo vào tháng 4/2013 tới đây) và được 2 bạn ấy...