Học bổng MEXT - Monbukagakusho

Học bổng MEXT – Cao đẳng Công nghệ

Đây là học bổng MEXT bậc Cao đẳng dành cho các bạn học các ngành công nghệ, kỹ thuật.  Yêu cầu về ứng viên của học bổng này như sau: Giới hạn độ...

Học bổng MEXT dành cho những ai?

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có quy định cụ thể về những tiêu chuẩn cho từng loại học bổng do Bộ này cấp cho...