Học bổng MEXT - Monbukagakusho

Học bổng MEXT dành cho những ai?

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có quy định cụ thể về những tiêu chuẩn cho từng loại học bổng do Bộ này cấp cho...