Những câu hỏi thường gặp

Học MBA bằng tiếng Anh tại Nhật

Hầu hết các trường đại học của Nhật đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, để thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế, nhiều trường đại học ở...

JASSO là gì?

JASSO là viết tắt của Japan Studen Services Organization (tiếng Nhật là: 日本学生支援機構), là một Tổ chức phụ trách về tất cả các Dịch vụ cho Sinh viên, bao...

Học bổng MEXT dành cho những ai?

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có quy định cụ thể về những tiêu chuẩn cho từng loại học bổng do Bộ này cấp cho...