Những câu hỏi thường gặp

JASSO là gì?

JASSO là viết tắt của Japan Studen Services Organization (tiếng Nhật là: 日本学生支援機構), là một Tổ chức phụ trách về tất cả các Dịch vụ cho Sinh viên, bao...

Học bổng MEXT dành cho những ai?

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có quy định cụ thể về những tiêu chuẩn cho từng loại học bổng do Bộ này cấp cho...