Ở quê vẫn rất tiện lợi!

Ở Nhật, những tỉnh, thành phố nhỏ tất nhiên không tiện lợi bằng những khu đô thị như Tokyo, cứ đi vài bước lại có máy bán hàng tự động hay cửa hàng tiện lợi mở 24/24...