Chia sẻ kinh nghiệm

Học bổng MEXT

Chương trình Global 30

Các học bổng khác

Cuộc sống ở Nhật

Japan-IMF Scholarships for Asians

Thông tin giới thiệu:  Japan-IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) được bắt đầu vào năm 1993 dưới sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và quản lý...

Mua hàng miễn thuế ở Nhật

Du lịch Nhật Bản đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Nhật năm 2014 vừa qua đạt hơn 13,4 triệu lượt, tăng hơn...